Termeni și condiții

Site-ul primavara.md

Acest website (www.primavara.md), numit în continuare „site” este administrat de AO „Primăvara care ne unește”, IDNO 1020620002380 cu sediul în Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae 61 ap. 15. Accesul la acest site şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

site: website-ul aparţinând şi fiind administrat de AO „Primăvara care ne unește”, care se află la adresa www.primavara.md, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea AO „Primăvara care ne unește”.

conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;

utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii AO „Primăvara care ne unește”.

AO „Primăvara care ne unește” îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor AO „Primăvara care ne unește” referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul www.primavara.md este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului www.primavara.md este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. AO „Primăvara care ne unește” îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

AO „Primăvara care ne unește” nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

AO „Primăvara care ne unește” nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. AO „Primăvara care ne unește” nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul AO „Primăvara care ne unește”

Numele şi logo-ul AO „Primăvara care ne unește” sunt proprietatea exclusivă a AO „Primăvara care ne unește”. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă AO „Primăvara care ne unește”.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului www.primavara.md este protejat de Legea Nr. 139 din 02-07-2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a AO „Primăvara care ne unește”. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (AO „Primăvara care ne unește”). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al AO „Primăvara care ne unește”.

Donaţii

Prin site-ului www.primavara.md se pot face donaţii online prin intermediul Paynet. Donatorul are posibilitatea să indice suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către AO „Primăvara care ne unește” pentru dezvoltarea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor AO „Primăvara care ne unește” şi va fi informat periodic despre proiectele derulate.

ACHIZIȚIONARE BILETE LA EVENIMENTE

Prin site-ul www.primavara.md se pot achiziționa bilete la evenimentele organizate de AO „Primăvara care ne unește”.

Procesul de cumpărare:

 • Biletele pot fi achitate online cu cardul VISA sau Mastercard pe site-ul www.primavara.md, prin intermediul companiei licențiate la nivel național PAYNET SERVICES SRL (Prestator).
 • Biletele pot fi rezervate și achitate în numerar, la sediul asociației în mun. Bălți, str. Sf. Nicolae 61, ap. 15, în termen de 5 zile lucrătoare sau până în ultima zi lucrătoare inaintea evenimentului;
 • Plata este acceptată în favoarea AO „Primăvara care ne unește” (Organizator)

Despre Bilete:

 • Organizatorul nu poartă răspundere dacă biletele sunt pierdute, deteriorate sau multiplicate.
 • Siguranța biletelor personale este responsabilitatea fiecărui utilizator.
 • Dacă un cumpărător an achiziționat un bilet de la organizator, nu este permis să-l vândă sau să-l înstrăineze către o terță parte în scopul obținerii de avantaje materiale or în scopuri promoționale. Organizatorul evenimentului poate interzice persoanelor care au astfel de bilete la eveniment să participe sau să le evacueze din locație.
 • Prestatorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice întârziere, amânăre sau anulare an evenimentului pentru care au fost cumpărate biletele. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru restricțiile impuse de organizator sau de instituțiile statului, cum ar fi limitarea numărului de bilete care pot fi cumpărate de o persoană sau de persoane individuale supuse unor restricții legale sau alte restricții. Persoanele care cumpără bilete trebuie să se adreseze organizatorului evenimentului pentru eventualele pretenții.

Returnare

 • Returnarea plăților cu cardul poate avea loc pe card în decurs de 30 zile.
 • Returnarea plăților cash poate avea loc doar la sediul prestatorului.

a) pe card

 • Dacă până la eveniment au rămas cel puțin 7 zile (168 ore), se returnează 100% din suma biletelor.
 • Dacă până la eveniment au rămas cel puțin 5 zile (120 ore), se returnează 90% din suma biletelor.
 • Dacă până la eveniment au rămas cel puțin 3 zile (72 ore), se returnează 70% din suma biletelor.
 • Dacă până la eveniment au rămas cel puțin 2 zile (48 ore), se returnează 50% din suma biletelor.
 • Returnarea biletelor poate avea loc cu cel târziu 48 ore înainte de eveniment.
 • În caz de anulare a evenimentului, banii se returnează pe card în proporție de 100%.
 • Nu se returneaza biletele dacă până la eveniment au rămas mai puțin de 48 ore sau dacă e Sold Out.
 • Taxa de procesare sau cheltuielile legate de livrarea biletelor nu se returnează.
 • Banii vor fi returnati pe card și vor fi vizibili în 30 zile.

b) bilete fizice

 • Pentru returnarea banilor cash în cazul biletelor fizice, se aplică aceleași condiții ca și pentru returnarea banilor pe card.

Procesul de returnare

Pentru a obține returnarea biletelor este necesar de a trimite un email de solicitare la adresa [email protected]

Shopping Cart