Termeni și condiții

Site-ul primavara.md

Acest website (www.primavara.md), numit în continuare „site” este administrat de AO „Primăvara care ne unește”, IDNO 1020620002380 cu sediul în Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae 61 ap. 15. Accesul la acest site şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

site: website-ul aparţinând şi fiind administrat de AO „Primăvara care ne unește”, care se află la adresa www.primavara.md, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea AO „Primăvara care ne unește”.

conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;

utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii AO „Primăvara care ne unește”.

AO „Primăvara care ne unește” îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor AO „Primăvara care ne unește” referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul www.primavara.md este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului www.primavara.md este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. AO „Primăvara care ne unește” îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

AO „Primăvara care ne unește” nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

AO „Primăvara care ne unește” nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. AO „Primăvara care ne unește” nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul AO „Primăvara care ne unește”

Numele şi logo-ul AO „Primăvara care ne unește” sunt proprietatea exclusivă a AO „Primăvara care ne unește”. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă AO „Primăvara care ne unește”.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului www.primavara.md este protejat de Legea Nr. 139 din 02-07-2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a AO „Primăvara care ne unește”. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (AO „Primăvara care ne unește”). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al AO „Primăvara care ne unește”.

Donaţii

Prin site-ului www.primavara.md se pot face donaţii online prin intermediul Paynet. Donatorul are posibilitatea să indice suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către AO „Primăvara care ne unește” pentru dezvoltarea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor AO „Primăvara care ne unește” şi va fi informat periodic despre proiectele derulate

Shopping Cart